DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Vergi Denetimine İlişkin Sorunlar
( 04 Aralık 2017 Pazartesi )

Bilindiği üzere, ihracatçılarımızın Vergi Dairelerinde yaşadıkları sorunlara çözüm aranması amacıyla, İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile Yönetim Kurulu Başkanlarımızın önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği toplantıda gündeme getirmek üzere, adı geçen kuruluşlarla yaşanan sorunlar üyelerimizden talep edilmiştir.

Bu defa, önümüzdeki günlerde Vergi Dairesi Başkanlığı ile yapılması planlanan toplantı daha geniş çaplı bir hale getirilmiş ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkililerinin de toplantıya katılımı söz konusu olmuştur.

Bu itibarla, söz konusu toplantı gündemine alınmak üzere, ihracatçılarımızın vergi denetimlerine ilişkin yaşadıkları sorunların bağlantıda sunulan görüş bildirim formu aracılığıyla 7 Aralık 2017 Perşembe günü saat 17:00’a kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş bildirim formuna ulaşmak için tıklayınız