DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Orman İzin Bedelleri
( 14 Mayıs 2020 Perşembe )

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazıda; “Turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan 1 Nisan 2020’den itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir.” denilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu süreleri, sona erme tarihinden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkili olduğu ve bahse konu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edileceği, ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine ilişkin karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir