DUYURULAR

GENEL DUYURU // REACH CLP VE BİYOSİDAL HABERLERİ BÜLTENİ
( 05 Mart 2018 Pazartesi )

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)’den alınan bir yazıda, REACHTüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olup Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlamagibi süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğüde 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü vardır.

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğüise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflemektedir.

Bu kapsamda sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği bağlantı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerine sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

iMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası Bülteni için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir