DUYURULAR

GENEL DUYURU // Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerinin Nakli
( 05 Mart 2018 Pazartesi )

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan alınan yazıda, Gelir İdaresi Başkanlığının 10/01/2018 tarihli Oluru ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığa bağlı Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğünün 01/03/2018 tarihi itibariyle tasfiye edildiği, adı geçen vergi dairesi müdürlüğünün faal mükelleflerinin, merkez ve işyeri adresleri itibariyle yetkili bulunan diğer vergi dairesi müdürlüklerine devredildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, 01/03/2018 tarihi itibariyle devri gerçekleşen mükelleflerin devir tarihi (01/03/2018) öncesi iş ve işlemleri Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği, ayrıca eski vergi dairesi adının yer aldığı basılı belgeleri mevcutları bitinceye kadar, bu belgelerdeki eski vergi dairesinin adı okunacak şekilde çizilmek, yeni dairenin adı yazılmak veya kaşe basılmak suretiyle kullanılabilmelerinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Yine aynı yazıda devri yapılan mükelleflerin devir tarihinden itibaren (01/03/2018) verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerinin yeni vergi dairelerine vermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.