DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Hk
( 05 Mart 2018 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin değerlendirilmesini teminen, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü başkanlığında ilerleyen tarihlerde bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmekte olup toplantıda gündeme getirilmek üzere Yönerge'ye ilişkin değişiklik önerilerinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda anılan Yönerge'ye ilişkin değişiklik öneri ve görüşlerinin, TİM’e iletilmek üzere 7 Mart 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter V.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesine ulaşmak için tıklayınız