DUYURULAR

MEVZUAT // Bazı ABD Mallarının İthalatında Ek Mali Yükümlülük
( 16 Ağustos 2018 Perşembe )

15/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile, Amerika Birleşik Devletleri menşeli aşağıdaki tablodaki ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları yeniden belirlenmiştir.

Pozisyon     
No

Eşya Tanımı     

Ek Mali
Yükümlülük (%)

08.02

Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın)

20

10.06

Pirinç

50

2106.90

Diğerleri

20

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle %80'den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

140

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

60

27.01

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar

13,7

2704.00

Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü

10

2713.11

Kalsine edilmemiş

4

33.04

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri  veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları

60

3904.10

Poli (vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC)

50

3908.10

Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12

10

39.26

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya

60

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

10

48.02

Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 ve 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton

20

48.04

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 ve 48.03 pozisyonundakiler hariç)

20

48.11

Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç)

50

5502.10

Selüloz asetatdan olanlar

60

7308.90

Diğerleri

60

8413.70

Diğer santrifüj pompalar

20

8479.89

Diğerleri

20

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)

120

9022.19

Diğer amaçlarla kullanılanlar

10

 

Söz konusu karara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180815-6.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter