DUYURULAR

GENEL DUYURU // ABD GSP 2018-2020 Hk
( 13 Nisan 2018 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; ABD Başkanı Trump'ın 23 Mart 2018'de imzaladığı "the Consolidated Appropriations Act. 2018" ile, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilmektedir. Bu kapsamda GSP'nin süresi geriye dönük 1 Ocak 2018'den itibaren 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılmış: ayrıca gözden geçirme süreleri, süreçleri, usul ve esasları hakkında bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Yazıda devamla, konu hakkında ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 4/4/2018 tarihinde ABD Resmi Gazetesi "Federal Register"da yayımlanan 2017-2018 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GSP yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren duyuru Ek-l'de yer almaktadır. Duyurunun incelenmesinden de görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan GYÜ'lerin GSP statüleri, "CNL waiver" talepleri, GSP'den faydalanabilecek madde/ürün kapsamları ve talepleri, "de minimis waiver" itirazları, daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GSP kapsamına alınması taleplerini içeren tüm başvuruların 16 Nisan 2018'e (EST-gece yarısı) kadar USTR'a iletilmesinin gerekmekte olduğu vurgulanmaktadır.

Diğer taraftan, Ek-2'de yer alan, ayrıca özeti aşağıda sunulan listede; "de minimis waiver"a ait listede ülkemiz 3 üründe, "redesignation" olabilecek ürünlere dair listede ise 19 üründe yer almaktadır:

• Liste II - De minimis waiver: 0710.80.50 - Domates; 2833.29.40 - Krom Sülfat; 2840.11.00 - Rafine Boraks;
• List III – Redesignation: 0802.51.00 - Antep Fıstığı; 0804.20.60 – Taze, Kuru İncir; 0813.10.00 Kuru Kayısı; 0910.99.40 – Mercanköşk; 1806.20.22 – Çikolatalar; 1901.20.05 - Fırıncılık karışımları; 2008.99.28 - İşlenmiş İncir; 2515.12.20 – Travertenler; 2810.00.00 - Borik Asit; 2840.19.00 - Rafine Boraks; 6801.00.00 - Tabii taşlar; 6802.21.10 - Mermer, Traverten; 6802.91.20 - Mermer, Traverten; 6802.91.25 - Mermer, Traverten; 7113.19.50 - Kıymetli Metaller; 7408.19.00 – Bakır Teller; 7413.00.10 - Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar; 7413.00.50 -Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar; 7413.00.90 - Bakırdan Demetlenmiş Teller/Kablolar için.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

GSP-2018-06783 detaylarına ulaşmak için tıklayınız
Kaynak