DUYURULAR

MEVZUAT // Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Ek Süre Hk.
( 12 Haziran 2017 Pazartesi )


10 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete'de “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)” yayınlanmıştır.

Bu Tebliğ ile birlikte Ekonomi Bakanlığı, ihracatçıya, dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süreden yararlanabilmek için 3 aylık yeni bir başvuru süresi tanımıştır. Bu ilave başvuru süresi, henüz kapatılmamış bütün belgeler/izinler için geçerlidir.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170610-19.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir