DUYURULAR

WEBİNAR // Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü Webinarı
( 23 Şubat 2021 Salı )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan yazıda, DEİK ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği işbirliğinde 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te online olarak Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü konulu webinar gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Sermaye piyasası araçları ile finansmana erişimi planlayan şirketlerin ortak, yönetici ve çalışanlarının, yatırımcıların ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflendiği bahse konu webinara katılmayı arzu eden üyelerimizin https://www.tspb.org.tr/tr/sirketlerin-finansmana-erisiminde-sermaye-piyasasi-araclarinin-rolu-panel-kayit/ adresinden kayıt yaptırmaları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter