DUYURULAR

GENEL DUYURU // Kongre Daveti
( 27 Eylül 2018 Perşembe )

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden alınan yazıda; Üniversitenin Araştırma Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü tarafından 14-15 Kasım 2018 tarihleri arasında, '2. Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği Ar- Ge ve İnovasyon Kongresi' düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bahse konu kongrede; Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, teknoloji şirketleri, girişimciler, üniversiteler, teknopark ve teknoloji transfer ofislerinin katılımcı olarak bilimsel çalışmalarını sunacakları, akademisyenler ise ticarileşebilir proje, bilimsel çalışma, yüksek lisans ve doktora tezi, vb. ait sonuçları paylaşma fırsatı bulacakları belirtilmektedir.

Bu çerçevede; ülkemizdeki Ar-Ge ve yenilik projeleri gerçekleştiren işletme ve girişimciler için işbirliği mekanizmaları ve platformları oluşturmak, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, Ar-Ge şirketleri ve akademisyenleri bir araya getirerek sanayi - sanayi ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarında arayüz faaliyetleri yürütmek, teknopark ve teknoloji Transfer Ofisleri ile ortaklıklar kurarak araştırmacı ağı oluşturmanın hedeflendiği bahse konu kongreye, katılmayı arzu eden tüm üyelerimiz davet edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Detaylı bilgi için tıklayınız