DUYURULAR

MEVZUAT // Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasında Üç Ay Süre Uzatımı
( 18 Eylül 2020 Cuma )

Bilindiği üzere 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na geçici 13 üncü madde eklenerek, sermaye şirketlerinin kar payı ve kar payı avansı dağıtımları 30/09/2020 tarihine kadar % 25 ile sınırlandırılmıştır. Ardından, 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile söz konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu defa; 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıda belirtilen sınırlandırmanın süresi 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren üç ay uzatılmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter