DUYURULAR

KORONA // Solunum Cihazları ve Parçaları İhracatı
( 26 Mart 2020 Perşembe )

26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklenmiştir.

Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun izni aranacaktır. İlgili Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup; Tebliğde yer alan geçici ek maddeye göre Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter