DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Covid-19 Tedbirleri Hk (Yurtdışı Belge Onayları Hk.)
( 25 Haziran 2020 Perşembe )


Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 23.06.2020 tarihli talimat çerçevesinde ihracat desteklerinden faydalanmakta olan firmaların Covid-19 salgını sebebiyle mağduriyet yaşamamalarını teminen, aşağıda yer alan Tebliğler kapsamındaki başvurularını mevzuatta belirtilen destek başvuru süreleri içerisinde yapmaları şartıyla;

   * 2006 /4 (Turquality), 2008/2 (Tasarım) ve 2010/6 (Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım) sayılı Tebliğler ile 2014/8 (Pazara Giriş Belgeleri) sayılı Karar kapsamında destek başvuru süresi 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) dolacak olan başvurularını, yurtdışında düzenlenen belgelerini Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği onayı olmaksızın Genel Sekreterliğimize yapabilecekleri,

* 2006/4 (Turquality), 2008/2 (Tasarım) ve 2010/6 (Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım) sayılı Tebliğler ile 2014/8 (Pazara Giriş Belgeleri) sayılı Karar kapsamında eksik evrak tamamlama süresi 30.09.2020 tarihine kadar dolacak olan (bu tarih dahil) başvuru dosyalarına ilişkin olan eksik bildirime konu edilen yurtdışında düzenlenen belgelerini, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı olmaksızın Genel Sekreterliğimize ibraz edebilecekleri

bildirilmektedir.

  Ayrıca, Bakanlıklarının önümüzdeki dönemde 30/09/2020 tarihinin öncesinde ve sonrasında yapılacak yeni uygulamalara ilişkin sürelerin değişmesi durumunda da üyelerimiz bilgilendirilecektir. Üyelerimizin yurtdışı belge onaylarına azami dikkat göstermeleri ve destek başvurularını her halükârda süresi içinde usulüne uygun olarak Genel Sekreterliğimize yapmaları gerekmektedir.

  Bilgilerinize sunulur.

 Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tugce Cevik