DUYURULAR

GENEL DUYURU // Tunus'un İthalat Uygulamaları
( 10 Nisan 2018 Salı )Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Tunus Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Tunus Merkez Bankası’nın akreditif işlemleri için ithalatçının ürün bedeline karşılık gelen Tunus dinarı kaynaklarını teminat göstermesi şartıyla ithal edilebilecek ürün listesinde birkaç değişikliğe gidildiğini ve bu ürünlerin Tunus'a girişlerinde bazı ithalat işlemlerinin uygulamadan muaf tutulduğunun internet sitesinde duyurulduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Tunus Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, bu durumu internet sitelerinde duyurdukları ve bu aşamada ithalatta GÇB'nin yeminli tercümesinin kabul edileceğinin bildirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu gelişmeler kapsamında ilgili Müşavirliğimizce güncellenmiş ürün tablosu bağlantıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur. 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter