DUYURULAR

MEVZUAT // TİM ile İhracatçı Birlikleri Yönetmelikte Değişikliği
( 16 Nisan 2018 Pazartesi )

15/04/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “ Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” ile getirilen düzenlemeler şu şekildedir:

- Genel Kurula, yeni kurulan birlikler hariç son iki takvim yılı itibarıyla birliğin üyesi bulunan, mal ihracatına paralel olarak hizmet ihracatı açısından genel kurula katılmak için 5.000 ABD doları ve üstü ihracat gerçekleştirme şartı getirilmiştir.
- Kuruluş genel kurulunun, birliğin kurulması için dilekçe veren ihracatçılar ile birlikte kuruluş genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce yeni kurulan birliğe üye olan veya başka bir birlikten üyeliğini nakleden ihracatçıların katılımıyla yapılacaktır.
- Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birliklerde, yönetim kurulunda temsil edilecek alt sektörler ile bunların temsilci sayıları TİM’in önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenecektir.
- Hizmet sektörü için ilave delege sayısı 9 olarak belirlenmiştir.
- Birliklerin gelirleri ile ilgili olarak 5910 sayılı Kanunda yapılan değişikliklere istinaden; hizmet ihracatında giriş aidatının on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan; yıllık aidatın ise on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın beş katı arasında belirlenen tutardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.
- Hizmet sektöründe faaliyet gösteren birliklerde yıllık aidat her yılın Şubat ayında tahsil edilecek olup 2018 yılına mahsus olmak üzere Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde tahsil edilecektir.
- Ayrıca söz konusu değişiklik ile seçimli genel kurul toplantılarının açılması için gerekli nisapta yapılan değişikliğe istinaden nisabın sağlanması için beklenmesi gereken sürelere 1 saat ilave edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter