DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Barter Sistemi
( 03 Ağustos 2018 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlıklarınca yapılacak bir çalışmada faydalanılmak üzere barter sisteminde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın barter konusundaki sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerilerinin aşağıdaki bağlantıda sunulan form aracılığıyla en geç 6 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 12:00 kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Değerlendirme Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız