DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Kazakistan ile Yaşanan Sorunlar
( 08 Ekim 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Türkiye-Kazakistan KEK Toplantısı hazırlıkları çerçevesinde, KEK Toplantısı Protokolü ekinde yer alması planlanan önerileri belirlemek üzere ülkemiz Ekonomik İşbirliği Eylem Planının (EK-1) Kazak tarafına iletildiği, Kazak makamlarınca hazırlanan teklifin de (EK-2) iletildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Kazakistan ile ilişkilerdeki güncel durum, ilgili ülkede yaşanan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi kapsamında EK 1 ve 2’de yer alan Türk ve Kazak tarafı tekliflerine ilişkin görüşlerin ve maddelere eklenmesinde yararlı görülen hususların TİM’e iletilmek üzere 10 Ekim 2019 Perşembe gününe kadar Genel Sekreterliğimize(enformasyon@eib.org.tr) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Türkiye-Kazakistan Ekonomik İş Birliği Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız
Kazakistan Tarafı Teklifine ulaşmak için tıklayınız