DUYURULAR

MEVZUAT // Eximbank 2017 Yılı Ülke Limitleri
( 22 Kasım 2017 Çarşamba )

22/11/2017 (bugünkü) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile aşağıdaki tabloda yer alan ile belirlenen limitler yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayri nakdi resmi destekli ihracat kredileri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sigorta faaliyetlerine ilişkin ülke limitleri listesi belirlenmiş olup; bu liste, 2017 yılında Uluslararası Krediler kapsamında yapılacak kredi tahsisi ile kapsama alınacak sigorta tutarını ifade etmektedir.

Söz konusu Karar’a http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171122-5.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

2017 Yılı Ülke Limitleri Listesi

(Milyon ABD Doları)

OECD

0-II. Grup

Ülkeler

OECD

III. Grup

Ülkeler

OECD

IV. Grup

Ülkeler

OECD

V. Grup

Ülkeler

OECD

VI. Grup

Ülkeler

OECD

VII. Grup

Ülkeler

Toplam

Grup Limiti

1.500

1.500

1.000

1.250

1.250

1.250

7.750

Ülke Tavanı

750

600

450

400

350

350