DUYURULAR

GENEL DUYURU // Resmi Gazete Duyuruları
( 27 Kasım 2017 Pazartesi )

26 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yönetmelikle  kurumlar arası iç süreci hızlandırmayı amaçlayan değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle; İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasındaki işleyiş sadeleştirilmiş olup, değişiklikler 3 ay sonra yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171126.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu