DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Geçiş Belgesi Sorunları
( 27 Kasım 2017 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Türkiye ile Belarus ve Macaristan arasında karayolu geçiş belgeleri konusunda hâlihazırda sıkıntılar yaşandığı ifade edilmekte ve Belarus makamlarının ücretsiz karayolu belgelerini ülkemize göndermeyi geciktirdiği, Macaristan ikili ve transit karayolu geçiş belgelerinin de tükendiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yaşanan söz konusu problemlerin ikili ve bölgesel ticareti aksatmanın önüne geçebilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmaların yürütüldüğü, bu çerçevede anılan ülkelere ve varsa diğer ülkelere yönelik karayolu ile gerçekleştirilen ihracatta ihracatçı firmalarımızın yaşadığı sıkıntılara ilişkin bilgiye ivedilikle ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin görüş, sorun ve önerilerinizin aşağıda sunulan görüş bildirim formu doldurularak, TİM’e bildirilmek üzere 28 Kasım 2017 Salı günü 17.00’a kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş bildirim formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız