DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hk.
( 08 Ekim 2018 Pazartesi )3 Ağustos 2018 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği; ABD hükümetinin ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) programına iştirakinin uygunluğuna dair duyduğu endişeler kapsamında gözden geçirme yapılacağını duyurmuş olup, 26 Eylül 2018’de konuyla ilgili kamuya açık duruşma yapıldığı bilgisi alınmıştır.

Türkiye’nin belirli ürünlerde ABD’ye gümrük vergisi ödemeden veya yarı yarıya ödeyerek ihracat gerçekleştirmesini sağlayan GSP kapsamı dışında bırakılması durumunda 2017 rakamları ile 1,6 milyar USD değerindeki ürünün gümrük vergisine tabi olması durumu ortaya çıkacak olup, söz konusu ürünlerdeki rekabet avantajımız olumsuz etkilenecektir.

Bu itibarla, ABD pazarındaki mevcut rekabetçiliğimizin korunması açısından oldukça önemli olan ülkemizin GSP kapsamından çıkarılmaması amacıyla hukuki girişimlerde bulunulması için bütün ihracatçı birlikleri adına İMMİB tarafından Yılmaz Hukuk Bürosu’ndan hizmet alınmaktadır.

Söz konusu duruşmaya katılan hukuk bürosu temsilcisi tarafından, gözden geçirme kararına yönelik ABD Ticaret Temsilciliğince hazırlanacak raporun son şeklinin alması için duruşma sonrası görüşlerin 17 Ekim 2018 tarihine kadar toplanıldığını belirtilmekte olup; ülkemizden ithalat yapan ABD’li firmaların, Türkiye’nin GSP’den çıkarılmasından olumsuz etkileneceklerini ifade eden görüşlerinin hazırlanacak dosyaya eklenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, görüş beyan etmelerini uygun gördüğünüz ABD’li ithalatçılarınıza ait iletişim bilgilerinin cagatay@yilmazlaw.biz adresine e-posta vasıtasıyla 10 Ekim 2018 tarihine kadar iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt