DUYURULAR

MEVZUAT // TL ile Sözleşme Yapma Zorunluluğuna İlişkin Detaylar
( 08 Ekim 2018 Pazartesi )

06/10/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2008-32/34) değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu değişiklikle 32 Sayılı Karar’da 13 Eylül 2018’de yapılan değişiklik uyarınca sözleşmelerin Türk Lirası ile yapılması zorunluluğunun kapsamı ve istisnaları düzenlenmiştir.

Bahse konu Tebliğe ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) hazırlanan bilgi notuna bu bağlantı aracılığıyla ; Tebliğ metnine ise http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter