DUYURULAR

GENEL DUYURU // Serbest Satış Sertifikası
( 08 Şubat 2018 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda; Cezayir'e ihracatta Cezayir tarafından Serbest Satış Sertifikasının talep edildiği öğrenildiği, bahse konu sertifikaya ilişkin olarak ilgili Bakanlık/Kurumlarca düzenlemenin bulunmadığı ürünlerde, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde anılan sertifikanın bağlantıda sunulan formatta, Cezayir resmi kurumlarınca anılan belgenin zorunluluğu kaldırılana kadar, bu ülke ile sınırlı olmak kaydıyla İhracatçı Birliklerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenebilmesi hususunun Bakanlıklarınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İngilizce Serbest Satış Sertifikasına ulaşmak için tıklayınız
Fransızca Serbest Satış Sertifikasına ulaşmak için tıklayınız