DUYURULAR

GENEL DUYURU // Bulgaristan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu
( 30 Haziran 2020 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazı ekinde yer alan, Sofya Ticaret Müşavirliğince hazırlanan “Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi: Bulgaristan” raporuna aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bahse konu raporda Bulgaristan ile ilgili makroekonomik veriler, Bulgaristan'ın dış ticaret rejiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Bulgaristan'ın ithalatının yıllara göre ülke ve ürün bazında analizi ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve Bulgaristan pazarına satabileceği ürünlerin tespitinin yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bahse konu rapora ulaşmak için tıklayınız