DUYURULAR

GENEL DUYURU // Irak Yeni Gümrük Vergisi Oranları
( 12 Ocak 2018 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan yazıda,Irak Bakanlar Kurulu'nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0'la %100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrıldığı, vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden; bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10'a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla olan eşyanın vergisinin ise %30'a indirildiği ifade edilmekte ve konuya ilişkin olarak hazırlanan karşılaştırma tablosu aşağıdaki bağlantıda iletilmektedir.

Yazıda ayrıca. IKBY-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Merkezi Irak Hükümeti arasında, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının merkezi hükümete devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığına dair haberler bulunsa da, halihazırda Irak'a ihracatımızda kullanılabilen tek kara sınır kapısı konumundaki Habur Sınır Kapısı'nda IKBY'nin tarifesinin, Bağdat'ın kuzeyinde yer alan Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda ise Merkezi Irak'ın tarifesinin uygulanmaya, bir başka ifadeyle Türk ihraç ürünlerine iki kez gümrük vergisi tatbik edilmeye devam edildiği belirtilmekte ve sorunun çözümünü teminen Ekonomi Bakanlığımızca girişimlere devam edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Yeni Gümrük Vergisi Oranlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.