DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Türkiye-Moldova STA Anlaşması
( 12 Ocak 2018 Cuma )

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; ülkemiz ile Moldova arasında 1 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) kapsamının hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik olarak Bakanlar seviyesinde sağlanan siyasi mutabakat doğrultusunda anılan ülkeyle konuya ilişkin fizibilite çalışmalarına başlandığı ve söz konusu çalışmalar kapsamında, iki ülkenin ticari ve ekonomik iklimleri, hizmet sektörlerinde temel düzenlemeleri ile pazara giriş ve ulusal muamele bakımından mevcut kısıtlamalarını içeren; ilaveten iş kurma hakkı ve gerçek kişilerin geçici hareketliliğine ilişkin bilgiler ile hizmet ticaretinin STA kapsamında ele alınmasının olası sonuçları ve önerilere yer verilecek bir ortak raporun hazırlanmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.

STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerinde ele alınan hususlara ilişkin daha detaylı bilgileri içeren bilgi notu bağlantıda sunulmakta olup iki ülkenin hizmet sektörlerinin görünümüyle ilgili olarak yapılan çalışmalara ilaveten. STA'nın kapsamının genişletilmesi ile birlikte hizmet sektörlerinde ilave açılım sağlanabileceği düşünülen alanlar ve işbirliğinin geliştirilebileceği sektörlerin belirlenmesi ve ayrıca hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın halihazırda karşılaştıkları sorunların tespit edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu müzakerelere başlanması durumunda gündeme getirilmesinde fayda görülen görüş ve önerilerin 16 Ocak 2018 tarihine kadar TİM’e bildirilmek üzere aşağıda sunulan görüş bildirim formu aracılığıyla Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş bildirim formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız