DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Yurtiçi Fuar Destekleri Hk.
( 02 Ağustos 2018 Perşembe )Bilindiği gibi 2014/4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar çerçevesinde, Bakanlığımızca destek kapsamına alınan fuarlara katılan Türkiye’de yerleşik firmaların yer kirası ve stant masrafları 30.000 TL’ye kadar %50 oranında karşılanmaktadır.

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 01 Ağustos 2018 tarihli yazıda;

“Bilindiği üzere, 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nde 21/05/2018 tarihinde yapılan değişiklikle cirolu çek kullanılarak ödeme yapılmasına ilişkin sınırlama kaldırılmıştır.

Öte yandan, mezkûr Genelgede yapılan değişikliğe istinaden 29/06/2018 tarihinde bahse konu Genelgenin ekleri yeniden düzenlenerek “cirolu çek kullanılarak yapılan ödemelerde, ciro silsilesini gösterecek şekilde çekin bir örneği ile çekin tahsil edildiğine dair banka tarafından düzenlenen belge” ibraz edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu çerçevede, cirolu çekle ödeme yapan organizatör veya katılımcı şirketin sunduğu çek örneği ve çekin tahsiline ilişkin banka tarafından düzenlenen belgenin (dekont, hesap ekstresi vb.) ciro zincirindeki firma kaşe bilgileri ile örtüşmesi halinde faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarması halinde bu ödemelerin destek hesaplamasına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, katılımcılar tarafından senetle yapılan ödemelere ilişkin olarak Genelgenin 10 uncu Maddesinin 3 üncü Fıkrasında yer alan “Organizatör ve katılımcı, destek kapsamındaki ödemelerini, Organizatör/Katılımcı şirketin veya şirket adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından faturalarda açıkça belirtilen hesaba, fatura üzerinde bir hesap belirtilmemesi durumunda ise faturayı düzenleyen firma, kurum veya kuruluşa ait hesaba en geç destek müracaatı süresi içinde aktarmakla yükümlüdürler.” hükmüne uygun olan durumlarda yapılan başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkânı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, organizatör veya katılımcı şirketin verdiği çekin/cirolu çekin hizmet alınan firma tarafından başka bir firma/kurum/kuruluşa cirolanarak ya da faktöring firmalarına verilerek alacağın devredildiği durumlarda başvuruların destek kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmamaktadır.”denilmektedir.

Anılan Karar kapsamında destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin ödeme yükümlülüklerini yerine getirirken yukarıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter YardımcısıAyrıntılı Bilgi İçin: Okan Okay