DUYURULAR

GENEL DUYURU // ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamaları
( 08 Ağustos 2018 Çarşamba )

Dışişleri Bakanlığı'nın 04/08/2018 tarihli yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, Amerika Bileşik Devletleri(ABD) Hazine Bakanlığı'nın İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ve Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit GÜL hakkında yaptırım kararı aldığından bahisle, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin doğasına tezat düşen bu karara, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan ilkeler gereği aynı şekilde karşılık verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ABD Adalet Bakam Jeff SESSIONS ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. NIELSEN'e ilişkin olarak, diğer tedbirlerin yanında Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanmasına yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği, bu itibarla adı geçen Bakanların kendileri ve/veya sahibi ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerektiği bildirilmiş ve konunun üyelerimize duyurulması talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL

Genel Sekreter V.