DUYURULAR

MEVZUAT // Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmetlerin Ücretleri Tebliğ hk.
( 18 Mayıs 2020 Pazartesi )

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 16/05/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  Tebliğ i le Bakanlıktan izin almak suretiyle, ticari yük veya yolcu taşımacılığı, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat, bakım onarımları ve gemi geri dönüşüm faaliyetlerini yapmak üzere işletilen kıyı tesislerinde verilen hizmet kalemleri ile bu hizmet kalemlerinin taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin hususlar şu şekilde düzenlenmiştir:

- Tebliğ hükümleri, kıyı tesislerinde hizmet verenlerle İdare tarafından belirlenen demirleme sahalarındaki demirleme işlemlerini kapsayacak,
- Aynı belediye sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapılan kıyı tesislerinde verilen hizmetler, gemi geri dönüşüm tesisleri, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin imalata ve geri dönüşüme yönelik faaliyetleri ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce Türk boğazlarında verilen hizmetler kapsam dışı bırakılacak,
- Tebliğ kapsamındaki hizmet kalemlerine ilişkin taban ve tavan ücretleri gösteren hizmet tarifelerini düzenlenmesi, hizmet tarifelerinin uygulanması ile denetlenmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak,
- Kıyı tesisi ilgilileri, bugünden itibaren 3 ay içinde tesislerde sunulacak hizmet kalemlerini içerir listeyi oluşturarak Genel Müdürlüğün onayına sunacak,
- Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacak,
- Kıyı tesislerinin mevcut hizmet tarifeleri bugünden itibaren 6 ay süreyle geçerli olacaktır.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200516-9.htm adresinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunulur. 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter