DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Devlet Yardımları Başvurularının KEP ile bildirilmesi "ÖNEMLİDİR"
( 09 Mart 2018 Cuma )

01 Nisan 2018 tarihinden itibaren İhracata Yönelik Devlet Yardımları (Turquality/Tasarım/Yurt içi Fuar Destekleri Hariç) destek başvurularında ibrazı gerekli tüm bilgi ve belgelerin, firmanıza ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla Birliğimiz KEP adresine ( eib@hs01.kep.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızdan alınan 09 Mart 2018 tarihli yazıda, ilgili mevzuat hükümleri gereği, 1 Nisan 2018 itibariyle “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması uygulamasına kesin bir şekilde geçileceği ve belirtilen tarihte bir erteleme söz konusu olmayacağı bilgisi verilmiştir.

  • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) temini ile ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir. KEP hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu