DUYURULAR

GENEL DUYURU // Türkiye-Angola, Görüş ve Öneriler
( 09 Haziran 2017 Cuma )

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan bir yazıda; eşbaşkanlığı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ tarafından yürütülen Türkiye-Angola KEK 1. Dönem Toplantısı'nın 10-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Luanda'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Angola ile Türkiye ikili ticaretinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra Türk firmaları tarafından Angola'da gerçekleştirilmesi planlanan projeler ve iki ülke arası ticari ilişkilere yönelik olarak bahse konu toplantı gündeminde ve toplantı akabinde imzalanacak Protokol'de değinilmesinde fayda görülen diğer hususların yer alacağı bir bilgi notunun hazırlanacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Angola'da yatırımları bulunan veya ticari faaliyet gösteren üyelerimizce, http://portal.deik.org.tr/Anket/411 bağlantısında yer alan anket formunun 14 Haziran 2017, Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulması beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Detaylı Bilgi için;
İrem Develioğlu, İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
E-posta: africa@deik.org.tr
Tel: 0212 339 50 70