DUYURULAR

MEVZUAT // E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Projesi Hk.
( 09 Haziran 2017 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan 08.06.2017 tarihli yazıda; ‘Meclisimizce katma değerli ve markalı üretimin sağlanması, uluslararası piyasalarda Türk ihraç ürünlerinin bilinirliğinin artırılması amacıyla önemli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, 2023 hedeflerimizle uyumlu olarak, tüm İhracatçı Birlikleri üyelerimizin yeni pazarlara açılmaları, mevcut pazarlardaki ihracatlarını artırmaları ve e-ticareti etkin ve verimli bir şekilde kullanmaları için e-ticaret sitelerine üyelik yoluyla katılımlarının sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, İhracatçı Birlikleri üyelerimizin dijital dönüşümüne katkı sağlanarak geleneksel ihracatın yanında e-ihracat teşvik edilecek, e-ticaretin toplam ticaret içindeki payının artmasına katkı sağlanacak ve hedef pazarlara erişim kolaylaşacaktır. Ayrıca yine bu yolla dünyanın dört bir yanından ithalatçı firmalar, ihracatçı birlikleri üyelerimizin ürün ve hizmetlerine doğrudan ulaşabileceklerdir. Dolayısıyla, Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmış yerli ve yabancı nitelikli e-ticaret sitelerinden sağlanmak üzere tüm İhracatçı Birliklerine yönelik üyelik hizmeti satın alınması kararlaştırılmış olup, ilgili sitelerin nitelikleri, taahhüt ettikleri hizmetler ve vermiş oldukları fiyat teklifleri dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen e-ticaret siteleri ile çalışılması uygun görülmüştür. Ayrıca söz konusu e-ticaret sitelerine üyelik desteğiyle ilgili olarak detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

1.Alibaba.com (Türkiye Temsilcisi: MYMG Dijital Ticaret ve Yatırım A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.945.-TL

2. Kompass.com (Türkiye Temsilcisi: Kompass Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.944.-TL

3. Turkishexporter.net (Kobi Uluslararası Tanıtım ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.)

Üyelik ücreti: 5.600.-TL,

Bilgilerine sunulur.
 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:E-Ticaret Sitelerine Üyelik – Başvuru Süreci (1 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir