DUYURULAR

GENEL DUYURU // Iran Döviz Tahsis işlemleri
( 13 Eylül 2018 Perşembe )

Bilindiği üzere 04/09/2018 sirkülerimizle, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiler doğrultusunda, İran tarafından uygulanacak yeni döviz politikası kapsamında İran Merkez Bankası (CBI) tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verilecek ürünler ve CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alış-veriş tebliğinin uygulanmasına ilişkin hususlar hakkında bilgi iletilmiştir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yeni yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiler doğrultusunda Serbest Sanayi Ticaret (SSB) ve Özel Ekonomik Bölgelerde (ÖEB) ürün sipariş kaydı ve döviz tahsis sistemine yönelik kararlar açıklandığı belirtilerek, uygulamaya ilişkin aşağıdaki hususlara yer verilmektedir.

1. SSB ve ÖEB kanunları çerçevesinde yurt dışından Bölgelere ürün ithalatı mümkündür. Bu çerçevede, Bölgelerin giriş ve çıkışlarında gümrük kapılanımı mevcut olduğundan yurt dışından Bölgelere ürün girişinde halen uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde işlem yapılacak olup, Bölgelerden ülkeye ürün çıkışında ise ana ülkenin gümrük mevzuatı uygulanacaktır. Gümrük İdaresi mevzuatın uygulanmasında Bölgelerle gerekli işbirliğini sağlayacaktır.
2. Ürün ithalatı hususunda SSB ve ÖEB'lerde faaliyet gösteren iş insanları Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde Ticareti Geliştirme Sisteminde sipariş kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer taraftan, söz konusu Sistemde gerek duyulacak değişiklikler yine Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde gerekli soruşturmalar yapıldıktan sonra yapılabilecektir.
3. İş insanlarının işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla SSB ve ÖEB'lerdeki Sipariş Kayıt Sisteminde “Ticaret Kartı” vb. diğer gerekli soruşturmaların yapılabilmesi için yöntemler bulunmaktadır.
4. Iran Merkez Bankası'nın yeni döviz sistemi doğrultusunda, 1. Grup ürünler haricindeki ürünlere ikinci döviz piyasasından döviz tahsis edilecektir.
5. SSB ve ÖEB'lerdeki sipariş kaydı sistemi, SSB ve ÖEB'ler Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ve Bölgelere hâkim kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde olacaktır. Gerektiğinde Merkez Bankası, Gümrük İdaresi vb. kuruluşların ihtiyaç duydukları veriler söz konusu sistemden gönderilebilecektir.
6. Üreticiler, yatırımcılar ve yabancı ortaklar, döviz talep etmeden veya finans yoluyla üretim tesislerinde, yatırım aşamasındaki projeleri veya tesis halindeki fabrikalarında kullanacakları gerekli makine ve teçhizat, hammadde, ara malları vb. malzemelerin ithalatı için Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onaylı Sipariş Kayıt Sistemi üzerinden işlem yapabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter