DUYURULAR

MEVZUAT // Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda Değişiklikler
( 08 Ocak 2021 Cuma )

31 Aralık 2020 tarihli (5. Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda bazı değişiklik ve yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

- Çeklerin düzenleme tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 31.12.2021 tarihine uzatılmıştır.

- Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunluluğu getirme konusunda Ticaret Bakanlığına yetki verilmiştir.

- Anonim şirketlerin hamiline yazılı pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayıt altına alınacaktır. Mevcut hamile yazılı pay senetleri, 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya bildirilecektir.

Söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin Birliklerimiz Danışmanı Dr. Mustafa BULUT tarafından hazırlanan bilgilendirme notuna buradan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter