DUYURULAR

GENEL DUYURU // Türkmenistan Firma Alacak Sorunları
( 07 Şubat 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda; 2016 yılı başından itibaren Türkmenistan ekonomisindeki sıkıntılar ve buna bağlı döviz gelirlerindeki azalmalar sonucu, Türkmenistan'a ithal edilen ürünlerin bedellerinin transferinde zorluklar yaşanmakta olduğu, bankaların haftalık olarak %2 oranında transfer yapabildiği ve son zamanlarda bu ödemelerde de gecikmeler ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu ihracat bedellerinin ödenmesinde yaşanan sıkıntıların hukuki olarak çözümlenmesi için Türkmenistan'da dava açılması mümkün olmakla birlikte dava açacak firmanın, alacak bedelinin yaklaşık % 25'ini, mahkeme harcı, dava bedeli ve diğer giderler olarak geri ödemekte olduğu ve söz konusu masrafların yüksekliği ve davanın nasıl sonuçlanacağının belirsizliği nedeniyle, pek çok firmanın hukuki yola başvurmaktan kaçındığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Türkmenistan'a ihracat yapacak firmalarımızın Türkmen ithalatçılar ile ödeme konusunu netleştirmeden ihracat işlemlerine başlamamalarında fayda mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter