DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Portekiz ile Yaşanan Sorunlar
( 07 Şubat 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; Eşbaşkanlığı Sayın Ekonomi Bakanımız tarafından üstlenilen Türkiye- Portekiz Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) 3. Dönem Toplantısının 8-9 Mart 2018 tarihlerinde Lizbon'da düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz ile Portekiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak Bakanlıkları/Kurumları görev ve yetki alanına giren konularda kaydedilen gelişmeleri, varsa karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini ve gündeme getirilmesinde fayda görülen diğer hususları içeren bir bilgi notuna ve anılan toplantı sonucunda imzalanacak protokolde yer alması talep edilen İngilizce metin önerilerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu bilgi notu ve metin önerilerinin en geç 12 Şubat 2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) bildirilmesi beklenmektedir

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız
JETCO 2. Dönem Toplantı Protokolüne ulaşmak için tıklayınız