DUYURULAR

GENEL DUYURU // Marka ve TURQUALITY
( 06 Şubat 2018 Salı )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla 2006/4 Sayılı ve 2010/6 Sayılı Tebliğler kapsamında desteklenen şirketler tarafından, GEM TV isimli kanalda verilen reklamlara yönelik destek başvurularının olduğundan bahisle; adı geçen kanalın İran'da yasal olarak değil, uydu üzerinden yayın yapan, muhalif bir kanal olması sebebiyle yayınların resmi olarak teyidinin mümkün olmadığı ve bu konuda yapılacak bir onayın iki ülke arasında sorun yaşanmasına yol açabileceği ifade edilmekte ve geçmişte adı geçen kanalda reklam yayınlatan bir şirketin İran makamları nezdinde sorunlar yaşadığı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, İran'da faaliyet gösteren şirketlerin GEM TV isimli kanalda yapacakları tanıtım faaliyetlerinde Tahran Ticaret Müşaviri tarafından ifade edilen hususlara dikkat edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter