DUYURULAR

GENEL DUYURU // Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Yaptırımları
( 13 Şubat 2018 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, ülkemizin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer ve balistik füze programına son vermesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve söz konusu ülkeye yaptırım uygulanmasını öngören kararlarına katılmakta ve söz konusu yaptırımları uygulamakta olduğu ifade edilmektedir.

Yine aynı yazıda; BMGK'nın 2017 yılında aldığı 2356, 2371, 2375 ve 2397 kararlarla; Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kapsamının genişletildiği, bu ülke vatandaş ve kuruluşları ile yeni iş ortaklığı tesis edilemeyeceği, mevcut iş ortaklıklarının sonlandırılacağı, K. Kore'ye doğalgaz ve kondensatları, rafine petrol ürünleri, ham petrol satışı ve nakliyatı yapılamayacağı, bu ülkeden kurşun ve kurşun cevheri, balık, deniz kabukluları, yumuşakçalar ve diğer her türlü deniz omurgasızları dahil deniz mahsulleri, kumaş ve mamul veya yan mamul konfeksiyon ürünleri dahil olmak üzere muhtelif tekstil ürünlerinin tedarik edilemeyeceği ve bu ürünlere yönelik ilave hususların yaptırıma bağlanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.