DUYURULAR

MEVZUAT // Dahilde İşleme Rejimi Mücbir Sebep Onayı
( 13 Şubat 2018 Salı )


Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 12/02/2018 tarihli yazıda, 08/02/2018 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle henüz taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri, vergi resim harç istisna belgeleri, İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu belgeler kapsamında gerçekleştirilemeyen ihracatın Libya, Irak ve Suriye ‘ye yapılmasının kararlaştırıldığının talimatta bahsi geçen şekillerde ve sürelerde tevsik edilmesi durumunda mücbir sebepten ek süre verilebileceğini belirtilmektedir.

Söz konusu yazının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir