DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Devlet Yardımları Başvurularının KEP ile bildirilmesi "ÖNEMLİDİR"
( 12 Şubat 2018 Pazartesi )

 

2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 2017/4 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkındaki Tebliğ, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde Ekonomi Bakanlığınca değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Genelgelerde bahsi geçen en önemli üç değişiklik aşağıdaki gibidir:

1) 31/03/2018 tarihi sonrasında yeni düzenleme ile İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS)/Bakanlığa/Bölge Müdürlüğü’ne destek başvuru belgeleri ile İBGS /Bakanlık/ Bölge Müdürlüğü tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık/Bölge Müdürlüğü’nün KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

2) 31/03/2018 tarihi sonrasında destek başvurusunda bulunacak firmaların başvurularının firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerce de E-imzalı olarak imza sirküleri ile birlikte olarak KEP aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir.

3) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İBGS belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin mevcut KEP adresi “ eib@hs01.kep.tr ”dir. Üyelerimizin bu yeni uygulama kapsamında destek başvurusunda bulunurken mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu