DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // CE İşareti Uygunluk Yönetmeliği Taslağı
( 23 Temmuz 2020 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı ve uygulama yönetmeliklerinin hazırlamasına ilişkin çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 7223 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi CE işareti, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlara ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmeliklerle, uygunluk değerlendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esasların ise Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemelerle belirleneceğinin hükme bağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 7223 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan 4703 sayılı Kanun'un uygulama yönetmelikleri olan 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "CE İşareti Yönetmeliği" ile 16 12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği'nin 7223 sayılı Kanun ile getirilen değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlendiği, CE İşareti Yönetmeliğinde yer alan uygunluk değerlendirme usullerine ilişkin hükümlerin ise yeni hazırlanan "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na derç edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede hazırlanan "CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği Taslağı", "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği Taslağı" ve "Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı"na https://ugdgm.ticaret.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilmekte olup; üyelerimizin bahse konu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerinin aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu işlenerek TİM’e iletilmek üzere 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Bildirme Formuna ulaşmak için tıkayınız