DUYURULAR

GENEL DUYURU // ABD GTS Sistemi
( 19 Ağustos 2018 Pazar )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayımlanan duyurular uyarınca yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri ve GSP yenileme taleplerine ilişkin olarak bilgilendirme yapıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; USTR tarafından yapılan ve bir örneği bağlantıda yer alan duyuruda Türkiye'nin GTS'den faydalanma kriterlerini yerine getirip getirmediğine ilişkin olarak bir gözden
geçirme başlatıldığı;

• 26 Eylül 2018 tarihinde kamu dinleme toplantısı (pubic hearing) gerçekleştirileceği,

•12 Eylül 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısına katılacakların bildirilmesi,
•Kamu dinleme toplantısı öncesi görüş ve ifadelerin yazılı olarak (pre-hearing briefs/comments) sunulması,
•17 Ekim 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısı sonrasına ilişkin yazılı bildirimlerin (post hearing briefs) yapılmış olması gerektiği,

belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

USTR Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız