DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // EFTA Pazarında Yaşanan Sorunlar
( 08 Kasım 2017 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 22 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girdiği, ülkemizdeki işleyişini yürüten Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun çalışmalarının kamu ve özel sektör işbirliği ile sürdürülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan intikal ettirilen yazıda, söz konusu Anlaşma temelinde ülkemiz ile Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein'dan müteşekkil Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) revizyonu çerçevesinde gerçekleştirilecek Ticaretin Kolaylaştırılması Faslı müzakerelerinde vizyon sağlaması açısından sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, ihracatçılarımızın EFTA pazarında karşılaştıkları gümrük ve diğer sınır idareleri kontrolleri, bu ülkelerdeki iş ortaklarının ihracat ürünlerine konu belge usul ve edinim süreleri, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerine aykırı olarak maruz kaldıkları tarife dışı engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve değerlendirmelerin, aşağıdaki bağlantıda sunulan görüş bildirim formuna işlenerek, var ise belge örnekleri ile birlikte en geç 10 Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine dek TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

Görüş Bildirim Formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız