DUYURULAR

MEVZUAT // Raylı Sistemlerde Yerli Malı Kullanımı
( 07 Kasım 2017 Salı )

Bugünkü (07/11/2017) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” ile kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve il özel idarelerin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve çekilen araçlarda asgari yüzde 51 yerli malı kullanılacağı belirtilerek yerli üretim ve alımlarla ilgili yapılacak ihale ve sair tedarik işlerinde yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını sağlayacak teknik ve idari düzenlemelerin teşvik edilmesi için gerekli her türlü tedbirin alınacağı aktarılmaktadır.

Söz konusu Genelge’ye http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171107-8.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.