DUYURULAR

GENEL DUYURU // Kapıkule Sınır Kapısı Randevulu Sanal Sıra Sistemi
( 16 Ekim 2020 Cuma )Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Kapıkule Sınır Kapımızın 2018 yılında günlük yaklaşık 800 ticari araç kapasitesiyle çalışırken, özellikle Bakanlıkları tarafından Bulgar muhataplarla gerçekleştirilen yoğun müzakereler sonucunda günlük çıkış sayılarının yaklaşık 1.100-1.200 seviyelerine ulaşmış olduğu, benzer şekilde 2020 yılında modernize edilen Hamzabeyli Sınır Kapımızın günlük giriş-çıkış kapasitesinin arttırılmış olduğu, bu kapasitenin fiiliyatta işler hale getirilmesi amacıyla Bulgaristan Hükümeti ve Gümrük İdaresiyle resmî görüşmelerinin devam ettiği bildirilmektedir.


Aynı yazıda devamla, artan geçiş talebi sonucunda şoförlerin bekleme süreleri ve bekleme koşullarının daha insani hale getirilmesi, yol kenarı sıraların yarattığı toplumsal ve çevresel olumsuzlukların engellenmesi, ihracatçılarımızın gümrük işlemlerini, sınır kapılarımızdaki yoğunluğa göre en optimal düzeyde ayarlayabilmeleri amacıyla Bakanlıkları tarafından Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi Projesinin hayata geçirildiği, tamamen dijital ortamda hızlı sıra yönetimini temin etmek üzere 15 Temmuz 2020 tarihinde başlayan pilot uygulamadan itibaren RSS Sisteminin aşama aşama geliştirilerek 15 Eylül 2020 tarihinde Kapıkule Sınır Kapımızda devreye alındığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, sistemin devreye alınması öncesi ve sonrasında gerek şoför gerek lojistik sektör temsilcilerinden ve Bakanlıklarının sahada çalışan personelinden alınan geri dönüşler ve tüm paydaşlar ile yapılan istişareler sonucunda RSS ile Kapıkule Sınır Kapısı’nda uygulanan sistemin diğer sınır kapılarımız ve iç gümrüklerimizle entegre şekilde çalışması, karayolu geçiş belgelerinin tedarik usullerinin basitleştirilmesi amacıyla Bakanlıklarınca;

- 15.10.2020 Perşembe günü saat 20:00’dan itibaren, entegrasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kapıkule Sınır Kapısı’nda RSS Sistemi üzerinden randevu verilmeyeceği,

- 15-19.10.2020 tarihleri arasında çıkışlarda randevulu araçlara öncelik verileceği,

- 19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00’e kadar tüm randevulu araçların çıkışının sağlanacağı,

- 15-19.10.2020 tarihleri arasında randevusuz gelen araçların çıkışlarının, randevulu araçların çıkışını takiben kapasite kalması durumunda gerçekleştirileceği,

- 19.10.2020 Pazartesi sabah saat 08:00’den itibaren Kapıkule Sınır Kapısı’nda yerel sıra sistemi üzerinden araçların çıkışının gerçekleştirileceği,

- RSS Sisteminin, Bakanlıkları analizlerine uygun olarak Kapıkule Sınır Kapısı da dahil, uygun görülen sınır kapılarımızda bu yıl sonuna kadar aşamalı olarak faaliyete alınacağı,
bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

     

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
G enel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Burcu Kurnaz