DUYURULAR

GENEL DUYURU // Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
( 16 Ekim 2020 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Bosna Hersek'in Republika Srpska entitesinde bulunan Trebinje şehrinin Belediye Başkanı tarafından Saraybosna Büyükelçiliğine hitaben gönderilen yazıda, Trebinje Serbest Bölgesinin kuruluş çalışmalarına başlandığından bahisle, anılan serbest bölgede yatırım yapma koşullarının ve sunulan imkanların potansiyel yatırımcılara duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Belediye Başkanının yazısında, serbest bölgede en az 800 m2'lik alanda olmak üzere ticaret ve üretim faaliyetlerine yönelik tesisler inşa edilebileceği; yatırımcılara gereken tüm hizmetlerin bölge içinde sağlanacağı; emek yoğun girişimlere, teknoloji transferine yönelik pozitif etkisi olan yatırımlara ve tarım, turizm, yenilenebilir enerji alanlarında gelişimi desteklemeye öncelik verileceği; ilgilenen yatırımcıların doğrudan Belediye Başkanının ofisinden ( grad@trebinje.rs.ba ) veya irtibat kişisi Nataşa Tuçiç'ten ( natasa.tucic@trebinje.rs.ba ) ayrıntılı bilgi temin edebilecekleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Bahse konu yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız