DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı
( 23 Temmuz 2020 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, 05.03.2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilmekte olup, 7223 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasında teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler içermediği durumlarda ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesinin genel ürün güvenliği mevzuatına göre yapılacağını 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin ise genel ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceğini hükme bağladığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Kanunun 24'üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2001/95 sayılı Avrupa Birliği (AB) Genel Ürün Güvenliği Direktifini uyumlaştırma amacı taşıyan "Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı’nın https://ugdgm.ticaret.gov.tr/duyurular/genel-urun-guvenligi-yonetmeligi-taslagi-goruse-acildi adresli internet adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede üyelerimizin bahse konu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerinin aşağıdaki bağlantıda yer alan görüş bildirme formu işlenerek TİM’e iletilmek üzere 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Görüş Bildirme Formuna ulaşmak için tıkayınız