DUYURULAR

GENEL DUYURU // Fildişi Sahilleri Sevk Öncesi Uygulaması
( 08 Mart 2018 Perşembe )

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, genellikle
kendi imkânları ile ithalat denetimi faaliyetlerini gerektiği ölçüde gerçekleştirmede yetersiz
kalan gelişme yolundaki ve en az gelişmiş ülkelerce başvurulan Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ)
uygulamasının bu alanda uzmanlaşmış özel şirketlerin, ithal malın fiyat, nitelik ve niceliğini
kontrol etmekle görevlendirilmesine yönelik bir uygulama olduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Fildişi Sahili tarafından 16 Nisan 2018 (konşimento tarihi)
tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan SÖİ kapsamında, ekli İngilizce listede yer
alan ürünler için uygunluk belgesi (certificate of conformity- CoC) alma zorunluluğu getirilmiş
olduğu, anılan listenin edinildiği Bureau Veritasile birlikte Cotecna, İntertek ve SGS şirketleri
yetkili kuruluş olarak görevlendirildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ek: Ürün listesi ( 4 sayfa )

Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol

-- 720131E8ED2B46E1B57D38C378A2BAB1_00009370.pdf