DUYURULAR

MEVZUAT // Elektrik Faturalarında Yeşil İşaret
( 28 Temmuz 2020 Salı )

24 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de, “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Yeşil Tarife (YETA) uygulaması kapsamında enerji temin etmek isteyen tüketicilerin elektrik faturalarında, söz konusu enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren özel bir işaret bulunacaktır. Gönüllülük esasına dayalı bir tarife olarak YETA kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilecek; tüketiciler söz konusu uygulamaya geçme talebini yazılı olarak görevli tedarik şirketine yapacaktır.

Bu tarifeyi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacak ve YETA'yı kullanan tüketiciler EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılırken, fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) ile sağlanacaktır.. Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ispatlayabilecektir..

1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200724-24.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.