DUYURULAR

MEVZUAT // 2010/6 Sayılı Tebliğ' in Uygulama Usul ve Esasları Değişikliği Hk
( 12 Şubat 2018 Pazartesi )

2010/6 Sayılı Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişiklikler 19/01/2018 tarihinde, bahse konu Genelge eklerindeki değişiklikler ise 06/02/2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülerek onaylanmıştır. Söz konusu Genelgede bahsi geçen en önemli üç değişiklik aşağıdaki gibidir. Ayrıca diğer değişikliklerde ekte sunulmuştur:

1-) 31 Mart 2018 tarihinden sonraİhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS) ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğinin KEP adresine iletilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

2-) 31 Mart 2018 tarihinden sonrasında zorunlu olacak yeni uygulamada KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının. pdf veya .pdf.imz olması zorunlu olacaktır.

3-) 31 Mart 2018 tarihinden sonra yukarıdaki şekilde yapılmayan destek başvuruları ve İhracatçı Birliklerine belge ibrazları değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla elden ve/veya posta ile yapılan destek başvuruları ve eksik belge/belge teslimleri değerlendirmeye alınmayacak olup, yukarıdaki şekilde E-imza ile ve KEP üzerinden dosya ve/veya belge ibrazının yapılması gerekmektedir.

Genel Sekreterliğimizin mevcut KEP adresi “ eib@hs01.kep.tr ”dir. Üyelerimizin bu yeni uygulama kapsamında destek başvurularında mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir. Genelge metninde yapılan tüm değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tugce Cevik